Blog

نكات ايمني براي مصرف لنز چشم

مراقبت هاي لنز چشم

نكات ايمني براي مصرف كننده محترم لنز:

لنز يك وسيله پزشكي است عدم آگاهي از كا ربري و بهداشت آن ميتواند موجب صدمه جزئي ويا كلي به بينا ئي شود. با اينكه تميزاست ولي استريل نيست. نكات ذيل را بدقب رعا يت فرما ييد

۱ – براي زدودن آلودگي هاي ميكروبي – ارگانيك و مواد ديگر دست هاي خودرا دوباربا آب وصا بون بشوييد بعد لنز را از درون جا لنزي با دقت برداريد بطوريكه بزمين نيفتد. اگر افتاد نياز است بطرزخاصي تميز گردد.
۲ – چون آب شيرممكن است آلوده به آنتا مبا – كلي با سيل و املاح ومواد آلاينده ديگري باشد لنز و انگشتان وكف دست را دوبار با محلول سرم شستشو نماييد.
۳ – بهتر آنست كه انگشتان ولنز را هم به محلول ضد عفوني مخصوص لنزآغشته نماييد. مواظب باشيد ممكن است آب استخر شنا و آب حما م آكا نتا مبا داشته وزير لنز برود. بدقت به دستورات پزشك خود عمل نما ئيد.
۴ – پس از شستشو دست هاي خود را با حوله يا دستمال كاغذي ويا هيج چيز ديگري خشك نكنيد زيرا صرف نظر از اينكه اين وسائل آلوده هسنتد – پرز ناشي از اينها اگر به زير لنز بچسبد فوق ا لعاده خطرساز خواهد بود بعلاوه پلك ها از دست خيس بيشتر استقبال ميكنند.
۵ – ازبكار بردن الكل – آستون – پماد – ومواد شيميا يي ضد عفوني وسا يل بهداشتي روي لنز جدا خودداري فرماييد.

۶ – گر بلفاريت (ترشح وتورم غدد لبه پلك )داريد بهداشت خاصي دارد با پرشك خود مشورت كنيد.
۷ – ساعات پوشيدن لنز خود را دقيقآ رعايت فرماييد زيرا قرنيه مصرف اكسيژن خود را نميتواند نا گهان تغيير دهد. ميزان كرا تيت ميكروبي درلنزهاي دائمي پنج برابر بيش از پوشيدن لنز روزانه است. چون قرنيه فرصت استراحت ندارد.
۸ – با هرنوع لنزي وهر شخصي در روز بميزان معييني ميتواند از لنزاستفاده كند بستگي به تحمل – سلامتي پلك – قرنيه محيط پاك يا آلوده – روش كا ر آگا هي از پلك زدن صحيح – نداشتن نا خنك – حسا سيت فصلي – وبيماريهاي ديگر پلكي و قرنيه اي دارد. اگرشب با لنز بخوابيد بعلت كم ترشح شدن اشك لنز به قرنيه ميچسبد و اكسيژن ومواد غذ ائي كمي به قرنيه ميرسد.
۹ – لنز را وقتي ازچشم خارج كرديد با سرم بشوييد تا ميكربها – املاح اشك – قي چشم و گرد و غبار گرفته شود. اگرتبخال لب داريد لنز نزنيد. سيگار كشيدن هم عامل مسا عدي براي كراتيت قارچي و ميكروبي است
۱۰ – جا لنزي را بايد هرشب با محلول تازه پر كنيد اين محلول ميكروبها را كشته – رسوب هاي چربي –پروتئيني و املاح را از روي لنز برطرف كرده و صرف نظر از اينكه لنز را شفاف ميكند زمان طولا ني تري فيلم اشك راروي لنز نگاه ميدارد. محلول فقط يكبار عمل ميكند يعني پس از اثر بخشي و ميكروب كشي قدرت محلول خنثي ميشود. رسوب جرم روي لنز با عث جي پي سي (حسا سيت –قرمزي – كلفت شدن پلك – ترشح چشم وعدم تحمل ) به لنز ميشود.
۱۱ – جا لنزي هم اگر تميز نشود تد ريجآ موجب كبره تجمع  و لانه گزيني ميكربها – قارچها – انگلها و ويروسها ميشود و تجمع املاح ورسوبات معدني وآلي به اين آلودگيها كمك مي كند. ميتوانيد ماهي يكبار آنرا با مسواك و صابون شسته ودرآب جوش ۱۵ دقيقه نگه داريد (بدون لنز) تا استريل گردد. محققين توصيه ميكنند جا لنزي هر سه تا شش ما ه تعويض گردد.
۱۲ – با لنزسعي كنيد بيشتر و كامل تر پلك بزنيد مخصوصآ موقع مطالعه وكار با كامپيوتر اينكار موجب شستشوي لنز شما و جلوگيري از رسوب مواد مضر روي آن ميشود. پلك زدن مشابه برف پا كن شيشه اتومبيل لنز را تميز ميكند.
۱۳ – از درمعرض باد قرار  گرفتن خودداري كنيد. مثلآ هنگام باد وخاك – طوفان – رانندگي كنارپنجره ماشين. چون اولآ با عث خشك شدن لنز و سرعت رسوب گرفتن آن شده – ثا نيـآ پلك روي سطح خشك حركت كرده و زود خسته و ناراحت ميشود و چشم قرمز ميشود ثالثآ امكان ورود جسم خارجي به فضاي زير لنز يعني بين قرنيه ولنز وجود دارد.
۱۴ – اگرجسم خارجي زير لنز وارد شود احساس جسم خارجي – سوزش – درد و قرمزي چشم – بي قراري عدم تحمل لنز  شديد بوجود ميآيد. دراين موارد حتمآ با يد لنز را ازچشم خارج كنيد زيرا احتما ل زخم شدن قرنيه درمحل استقرار جسم خارجي لنز بسيار زياد است. اگر زمان آن طولاني گردد احتمال عفونت وآبسه قرنيه هم وجود دارد. چنانچه بعد ازدرآوردن لنز قرمزي يا سوزش يا اشكريزش و درد ادامه يايد بايد دراسرع وقت با چشم پزشك مشورت نماييد.
۱۵- لنز كثيف يا قديمي داراي رسوبي است كه پا ك نميشود و پپدا هم نيست از علل بروز حسا سيت به لنز يا جي پي سي همين قديمي بودن و كثيف بودن لنزاست. هميشه از لنز نو استفاده كنيد.

فوریه 26, 2018 كنتاكت لنز , , , , ,
درباره

ظرات
  1. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به
    این خوبی سپاسگزارم

  2. سلام.وبسایت جامعی دارید.خیلی زحمت میکشید بابتش و ازین بابت کمال تشکر رو دارم

  3. مطلب شگفت انگیز ی بود. امید دارم که در
    آینده هم از این مطالب خوب
    بهره ببریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.