مركز چشم پزشكي دكتر حبيب زاده

مجهز ترين مركز كنتاكت لنز ايران ،

01دكتر حبيب زاده

دكتر عبدالنبي حبيب زاده :

فارغ التحصيل دانشكده پزشكي دانشگاه تهران ، دارنده بورد چشم پزشكي ازدانشكاه تهران و استاديار سابق دانشكده پزشكي دانشگاه تهران و دارنده مدرك اپتيك وكنتاكت لنز از دانشگاه لندن .

فعاليت چشم پزشكي :

جراحي هاي چشمي ازقبيل كاتاراكت يا آب مرواريد بروش جديد فيكو – گلوكوم به روشهاي مختلف بسته به وضعيت چشم بيمار- روشهاي متتوع براي عمل هاي جراحي انواع مختلف انحرافات چشمي مادرزادي و فلج هاي گوناگون و يا عوارض ضربه اي و ….

انواع عمل هاي جراحي براي تصحيح و بهبود اپتيك وديد بيماران كم ديد واصلاح عيوب قرنيه و عدسي چشم – ارتقاع شرايط ديد نا متعارف براي رفع عيوب عينك مثل نزديك بيني – دوربيني و آستيگماتيسم – اصلاح عيوب غيرمتقارن هايراوردر و لوراوردرچشم ها و كمك به بهبود ديد استريوو و اصلاح تنبيلي چشم – ايجاد هماهنگي عضلات چشمي با استفاده از روشهاي اورتوپتيك .

تشخيص ودرمان بيماريهاي مادرزادي درحد امكان ورفع عيوب اكتسابي شبكيه

آنژيو گرافي و ليزر تراپي و كمك به بيماران ديابتيك براي حفظ بينائي ودوام آن وپيگيري وجلوگيري ازخونريزيهاي شبكيه دراين بيماران وبيماران عروقي و تروماتيك.

انجام عمل جراحي كاشت عدسيهاي داخل چشمي آرتيسان (artisan ) ،‌ آرتي فلكس (arti flex ) و آي سي ال (ICL ) براي بيماراني كه تحمل عدسي روي قرنيه ( كنتاكت لنز) را ندارند.

اصلاح عيوب انكساري براي برداشتن عينك وعدسي تماسي بوسيله ليزرهاي اگزايمر و فمتوسكند

عمل جراحي جهت جلوگيري ازپيشرفت قوز قرنيه ( جراحي سيسي ال )

ادامه مطلب

02بخش اپتيك و لنز

جديد ترين روشهاي فيتينگ كنتا كت لنز براي بيما ران با فرنيه هاي نا منظم – قورقرنيه – پيوند قرنيه – مايورينگ و لك قرنيه. استفاده ازلنزهاي رزكي (ros-k ) با ديامتر هاي كوچك و بزرگ – عد سيهاي با ديامتربزرگ و عدسيهاي اسكلرال ( SMD )– عدسيهاي تماسي مركزهارد ومحيط سافت ( HARMONY )

ساخت واستفاده ازعدسي مطا بق با آخرين تكنولوژي روز يعني كنتا كت لنز توپوگرافيك بيس ( مطابق نقشه توپوگرافي قرنيه ) با جديد ترين متريال از برندهاي برتردنيا از قبيل بوستون آمريكا (Boston lens ) ، كنتا ماك و ويستا اپتيكس انگلستان. ارائه آخرين فنآوري روزدنيا براي توليد لنزتماسي براي كودكان ونوزادن با بالاترين كيفيت متريال روز دنيا مانند:

Boston xo2 و silicon hydrogel

ادامه مطلب

04لابراتوار لنز دكتر حبيب زاده

ادامه مطلب

لابراتوارلنزدكترحبيب زاده در سال ۱۳۶۳٫
پس ازتكميل دوره هاي تخصصي فيتينگ و ساخت لنزدردانشگاه لندن وبيمارستان مورفيلد ۲ وانتقال تكنولوژي توليد درتهران تاسيس گرديد. درتمام اين مدت درراه تكميل وتوسعه لابراتوار گامهاي بلندي برداشته شده است وامروزه مجهزترين لابراتواردرايران ميباشد.
لنزهاي رز كي : لنزهاي توپوگرافيك بيس كواد كرويا پنتا كرو بوده كه براي فيتينگ روي قرنيه هاي كراتوكنوسي مناسب هستند. اين لنزها داراي دو نوع ترايال ست آپيكال فيت با ديامتر ۸۰ / ۷ ميليمتر و ديامتر بزرگ ۸۵/۱۰ ميليمتر هستند.
لنزهاي سيليكون هايدروژل— تنها ماده SiHy و منحصربفرد دنيا بنام ديفيني تيو اختراع شركت كنتامك ميباشد وبه لابراتواردكترحبيب زاده نمايندگي توليد داده است.
لنزها ي دي كي با لا ترشامل فلوركس ۱۲۰ – ۱۴۰ و ۱۶۰ مناسب براي كودكان ونوزادان.
لنزهاي هايدرو جي پي : لنزهائي آرجي پي هستند كه وقتي هيدراته شوند داراي روكش ساف آبدارميشوند . براي بيماران با تحمل كم راحت ترهستند. دو نوع دي كي دارند. دي كي ۵۰ و ۷۰ شركت هاي كنتاماك وويستا اوپتيكس سازگان آن هستند.

لنزهاي ها رمونئ ( هايبريد ) Harmony ( hybrid lenses)
داراي مركز هارد ۸ ميليمتري ازجنس فلوروسيليكون آكريليت و ها پتيك ( اسكرت ) ۱۴٫۵ ميليمتر ازجنس سافت لنزاست. مناسب براي كراتو كنوسها
لنزهاي اسكلرال:
اين لنزها توپوگرافيك بيس هستند . با مواد (Boston XO2). يا فلوركس ديكي۱۶۰٫