آرشیو برچسب ها:

نكات ايمني براي مصرف لنز چشم

مراقبت هاي لنز چشم نكات ايمني براي مصرف كننده محترم لنز: لنز يك وسيله پزشكي است عدم آگاهي از كا ربري و بهداشت آن ميتواند موجب صدمه جزئي ويا كلي به بينا ئي شود. با اينكه تميزاست ولي استريل نيست. نكات ذيل را بدقب رعا يت فرما ييد ۱ – براي زدودن آلودگي هاي ميكروبي … ادامه مطلب

فوریه 26, 2018 كنتاكت لنز