آرشیو برچسب ها:

قوزقرنيه

قوزقرنيه کراتوکنوس ( KC ) تعريف : عارضه نازک شدن پیشرونده ایست که در استرومای مرکز یا نزدیک به مرکز قرنیه اتفاق میافتد. این عارضه سبب میشود که مرکزقرنیه بیش از حد طبیعی برحسته و نازک میشود و درنتیجه هم قدرت آن زیاد تر شده هم بعلت نا منظمی دارای آستیگماتیسم نا میظم بالا میشود. … ادامه مطلب

سپتامبر 26, 2018 كراتوكنوس