آرشیو برچسب ها:

Lattice dystrophies

Lattice corneal dystrophy, TGFB1 type این معمولا به عنوان فرم کلاسیک دیستروفی لاتیس قرنیه مورد نظراست . ازنظرکلینیکی فرمهای متعددی دارد مثل ( فرم سه آ ) شکل ۵۰ / ۶ همراه با ۲۵ هتروزیگوس دیگر درمتون شرح داده شده است. * ارث : ژن تی جی اف بی یک اتوزومال غالب * بافت شناسی … ادامه مطلب

جولای 3, 2019 بیماریهای چشمی